Sarah Marie Larsen (SML)
Lærer
Engelsk, Historie
Sebastian Bender (SB)
Lærer
Fysik, Matematik, Naturgeografi
Simone Katja Wolf (SKW)
Lærer
Dansk, Tysk
Sitte Hinnum (Hin)
Lærer
Astronomi, Fysik, Matematik
Stig Riiber (SR)
Lærer
Informatik, Kemi
Stine Moll Walmar (SMA) (barselsorlov)
Lærer, Læsevejleder
Engelsk, Idræt
Suna Vinther (SV)
Lærer
Matematik, Musik
Susanne Højte (SH)
Lærer
Biologi, Matematik
Thomas Haunstrup (Hau)
Lærer
Engelsk, Filosofi, Oldtidskundskab
Thomas Nyholm (Ny)
Lærer
Fysik, Matematik
Tine Mikkelstrup (TM)
Kursusleder, Lærer
Billedkunst, Dansk, Religion
Tine Rasch (TR) (barselsorlov)
Lærer
Dansk, Engelsk