Uddannelsen

Din uddannelse

Efter 9. eller 10. klasse kan du vælge at gå i det almene gymnasium (stx).

Gladsaxe gymnasium er et alment gymnasium - her får du en bred viden, en mere specicialiseret viden inden for dine studieretningsfag og mange forskellige fag i alt.

Du er selv med til at vælge din studieretning, og uddannelsen giver dig også en række fællesfag. Uddannelsen er både teoretisk og praktisk, og dine undervisere videreuddanner sig løbende, så undervisningen er innovativ, klassisk og kreativ. Du lærer at arbejde med din viden på mange måder, selvstændigt og sammen med andre. Du bliver dygtigere til mange forskellige ting, og det kan du bruge på en videregående uddannelse og senere i dit arbejdsliv.