Miljørådet

Miljøudvalget er åbent for alle elever og ansatte på GG, der gerne vil gøre en miljø- og klimamæssig indsats i det daglige og påvirke hele skolens strategi på den lange bane.

Miljøudvalget på GG består af elever fra hver årgang og en række lærere.

Overordnet arbejder Miljøudvalget på at øge bevidstheden om miljø og klima for skolens elever og lærere og på at få implementeret konkrete tiltag, der kan gøre GG til en mere grøn og bæredygtig skole. Et vigtigt fokus for Miljørådets arbejde er, at de enkelte tiltag skal være lokale, konkrete og synlige.

Det er Miljøudvalget, der stod for at arrangere miljødagen for hele 1.g-årgangen i september 2020. Det er med sparring fra udvalget, at GG som helhed har valgt fly-fri studieture for at begrænse skolens klimaaftryk.

Miljøudvalget er inddelt i flere underudvalg, der lige nu arbejder på følgende konkrete tiltag:

Infrastruktur og transport, at skabe bevidsthed om affald og miljøhensigtsmæssig adfærd på GG. En tredje undergruppe arbejder på at få mere grøn natur på GGs areal.

De mange initiativer og projekter samles desuden i en rapport ved skoleårets afslutning, der skal kvalificere GG til at blive en ’Grønt flag’ skole. Det er Friluftsrådet, der tildeler titlen til den enkelte skole og det er den lokale borgmester, der kommer til at overrække flaget til skolens rektor.

Hvis du har lyst til at vide mere, kan du enten kontakte Kimia Lotfipour fra 3e eller lærer Magnus Limborg, der er klima- og miljøkoordinator på GG.