Miljørådet

Miljøudvalget er åbent for alle elever og ansatte på GG, der gerne vil gøre en miljø- og klimamæssig indsats.

Miljøudvalget på GG består af elever fra hver årgang og en række lærere.

Overordnet arbejder Miljøudvalget på at øge bevidstheden om miljø og klima for skolens elever og lærere og på at få implementeret konkrete tiltag, der kan gøre GG til en mere grøn og bæredygtig skole. Et vigtigt fokus for Miljørådets arbejde er, at de enkelte tiltag skal være lokale, konkrete og synlige.

Miljøudvalget har de sidste par år stået for at arrangere miljødage for hele årgange af skolens elever, hvor skolen har modtaget ’Det grønne Flag’ fra Gladsaxes borgmester.

Desuden har miljøudvalget arrangeret foredrag og debat med miljøentusiast Anders Morgenthaler og er i samarbejde med rådgivende ingeniørfirmaer for at gøre skolens infrastruktur mere bæredygtig. Desuden arbejdes der løbende på at øge biodiversiteten på skolens område.

Hvis du har lyst til at vide mere og gøre en grøn forskel, kan du kontakte lærer Magnus Limborg, der er klima- og miljøkoordinator på GG, på mail: ml@gladgym.dk