SRO

SRO - Studieretningsopgaven i 2.g

I 2.g skal du besvare en mindre tværfaglig opgave, studieretningsopgaven, i daglig tale SRO. Opgaven er en træning til SRP – studieretningsprojektet i 3.g. Besvarelsen skal udarbejdes i dine studieretningsfag.

Meningen med 2.g-studieretningsopgaven er, at du får lejlighed til at fordybe dig fagligt og udarbejde en besvarelse, hvor flere fag skal spille sammen ligesom i SRP i 3.g.

Opgaveformuleringen til din SRO udarbejdes af dine lærere, og du har tre dage, svarende til 20 timer, til at udarbejde din besvarelse. Under udarbejdelsen får du mulighed for både at få vejledning og for at arbejde selvstændigt.

Begge dine faglærere retter og bedømmer din besvarelse, og der gives én karakter.