Team Danmark

Hvad er Team Danmark?

Målet med en Team Danmark-godkendelse er at give unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse og samtidig dyrke idræt på eliteniveau. Det er Team Danmark, der godkender den enkeltes sportslige niveau.

En sportslig godkendelse fra Team Danmark giver dig mulighed for at forlænge dit gymnasieforløb, så du får mere tid både til din uddannelse og til dine sportslige aktiviteter på eliteniveau. Du har også mulighed for at gennemføre dit gymnasieforløb uden at forlænge det.

Uanset om du vælger at gennemføre dit gymnasieforløb på 3 eller 4 år, er godkendelsen et vigtigt dokument, der signalerer, at du er i en særlig situation. På Gladsaxe gymnasium har vi ikke pt. elever, der er på den 4-årige ordning, og vi har af skematekniske årsager ikke mulighed for at give fri til faste morgentræninger i skoletiden. 

På Gladsaxe gymnasium gennemfører alle Team Danmark elever som udgangspunkt 1g på normale vilkår og beslutter først i slutningen af 1g, om det giver mening at forlænge gymnasieforløbet med et år. Der er både fordele og ulemper ved et forlænget gymnasieforløb, så det afgørende er, hvordan det passer i forhold til dig og dine faglige og sportslige udfordringer og aktiviteter. Beslutningen træffes i samarbejde med uddannelseschef Jørgen Ravn Christiansen, der er Team Danmark-koordinator på Gladsaxe gymnasium.

Muligheder

Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du :

  • Gøre gymnasiet opmærksom på din sportslige status
  • Forlænge dit gymnasieforløb
  • Få mulighed for supplerende undervisning
  • Skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i din hverdag
  • Opnå fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af eksamen

Godkendelse og optagelse

For at blive Team Danmark elev på Gladsaxe gymnasium skal du søge

  • Team Danmark om sportslig godkendelse
  • Gladsaxe gymnasium om optagelse

Du kan søge om sportslig godkendelse, inden du begynder i 1g eller i løbet af 1g.

Så snart du har en sportslig godkendelse, skal du gøre gymnasiet opmærksom på din status.

For øjeblikket har vi elever med Team Danmark godkendelse inden for blandt andet skiskydning, svømning, basket, badminton, kano/kajak og fægtning.