Innovation

Innovative og kreative kompetencer

På Gladsaxe gymnasium sætter vi et særligt fokus på at give eleverne innovative og kreative kompetencer, der giver den enkelte mulighed for at agere i en kompleks og omskiftelig verden.

På Gladsaxe gymnasium arbejder vi både eksternt og internt med innovation.

Eksternt har vi kontakt til virksomheder og organisationer, hvor eleverne arbejder med at løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger.

Internt arbejder vi med innovativ pædagogik, hvor vi i bruger varierede arbejdsformer til at løse forskelige typer af såvel faglige som sociale problemer.

Vi afholder desuden hvert år flerfaglige forløb for vores 2.g elever med fokus på innovation og løsninger, der kan bidrage til at løse et eller flere af FN's verdensmål.

Vil du vide mere om vores arbejde med innovation, kan du under GG Site (se øverst i menuen), finde vores progressionsplan for arbejdet med innovation.