Prøver og eksaminer

Vær forberedt på prøver og eksaminer

Den første eksamen afholdes i oktober i 1.g som afslutning på grundforløbet.

Mundtlige eksamener afholdes i sommerterminen (maj-juni) efter 1.g, 2.g og 3.g. Desuden afholdes evt. sygeeksamen i august. 

Hvert år i maj måned orienteres alle klasser om regler, rettigheder og gode råd i forbindelse med prøver og eksamen.

I 3.g er der også orientering i forbindelse med studieretningsprojektet (SRP).

En samlet studentereksamen består af både afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer. I løbet af gymnasietiden skal man til mindst 10 eksamener inkl. det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og prøve i skriftlig dansk på A-niveau. For hvert ekstra A-niveau fag øges antallet af prøver med et tilsvarende antal prøver.

Mindst tre eksamener skal være skriftlige og mindst tre skal være mundtlige.

Dertil kommer, at elever hvert år i 1.g og 2.g skal til et antal årsprøver og terminsprøver. 

I forbindelse med orienteringen om prøver og eksamen udarbejdes et orienteringsmateriale til eleverne. Orienteringsmaterialet tager afsæt i gældende regler og lokale forhold på gymnasiet.

Ministeriets tekst om "Klager over prøver".