Prøver og eksaminer

Vær forberedt på prøver og eksaminer

Hvert år i maj måned orienteres alle klasser om regler, rettigheder og gode råd i forbindelse med prøver og eksamen.

I 3.g er der også orientering i forbindelse med prøverne i studieretningsprojektet (SRP) og almen studieforberedelse (AT). AT bortfalder dog for de elever, der begynder i skoleåret 2017.

For nuværende elever består en samlet studentereksamen af både afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer. Der aflægges ni prøver i alt, dog ti prøver hvis man vælger et femte A-fag. I de ni prøver indgår:

  • Studieretningsprojektet (SRP)
  • Mundtlig prøve i almen studieforberedelse (AT)
  • Mindst tre skriftlige prøver
  • Mindst tre mundtlige prøver

Der kan aflægges prøver på alle årgange. Det tilstræbes, at alle elever skal have aflagt mindst to prøver inden 3.g.

I forbindelse med orienteringen om prøver og eksamen udarbejdes et orienteringsmateriale til eleverne. Orienteringsmaterialet tager afsæt i gældende regler og lokale forhold på gymnasiet.

Ministeriets tekst om "Klager over prøver".