Internationale aktiviteter

Internationale aktiviteter

På Gladsaxe gymnasium prioriterer vi internationale aktiviteter højt, og de er derfor indskrevet som en del af gymnasiets strategi.  Dette betyder bl.a. at alle klasser kommer på en Danmarkstur i 1.g og en bæredygtig studietur i 2.g. Derudover tilbydes der forskellige ture for udvalgte elever.

Ud over rejseaktiviteterne vægter vi i hverdagen at invitere verden ind på Gladsaxe gymnasium eller at besøge den i nærområdet.  Det sker bl.a. når vi har besøg fra elever og/eller lærere fra en af vores partnerskoler, når vi sender elever til UNESCO-aktiviteter med andre gymnasieelever, eller når vi besøger virksomheder eller organisationer med en international profil i nærområdet.

Gladsaxe gymnasium har en lang international tradition og i en af vores studieretninger lægger vi særlig vægt på at styrke dine kompetencer og din viden om globale forhold og om sprog. Det gør vi til daglig ved at tone indholdet i dine fag og gennem internationalt arbejde, samt med studieophold i udlandet.

For information om det internationale arbejde på GG, så kontakt en international koordinator p.t. 

Majbrit Libak Rasmussen mbr@gladgym.dk

eller Connie Holtermann ch@gladgym.dk