Kvalitetssikring og evaluering

Hvordan evaluerer vi?

Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder derfor løbende med at evaluere og forbedre aktiviteterne på Gladsaxe gymnasium.

Vi lægger vægt på, at den enkelte elev løbende er orienteret om sit faglige standpunkt, og der afholdes derfor flere gange årligt elevevalueringssamtaler og enkeltfaglige evalueringer.

Målet er, at eleven bliver bevidst om egne styrker og svagheder og får de nødvendige redskaber til at udvikle sig og gøre fremskridt i de enkelte fag.

Undervisningen evalueres mindst to gange årligt, hvilket  har til formål at give lærerne feedback på, hvordan undervisningen fungerer i forhold til den enkelte elevs læringsmål.

Evalueringsstrategi 2022-23 - vedtaget i bestyrelsen 19/9 2022

Rapport over evalueringsstrategien 2022-23

Rapport over evalueringsstrategien 2021-22

Rapport over evalueringsstrategien 2020-21