Optagelsesprøve og samtale

Optagelsesprøve og samtale

For de ansøgere, som ikke opfylder betingelserne for at blive optaget, afholdes der skriftlige optagelsesprøver. Prøverne afholdes som regel i april/juni/august. Prøven består af opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og varer fire timer. Prøven bedømmes bestået eller ikke-bestået og følges op af en optagelsessamtale.

Hvis du skal til en optagelsesprøve, vil du blive indkaldt via din digitale postkasse. 

I 2023 ligger prøverne 26. april, 9. juni, 26. juni, 3. august og 24. august. 

Optagelsesprøven den 26. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har, eller kan opnå, retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

Optagelsesprøven den 24. august er primært for ansøgere, der efter skolestart fortryder andet uddannelsesvalg fx erhvervsuddannelse, 10. klasse eller som ikke er påbegyndt uddannelse efter 9. klasse, og som ønsker at starte på en gymnasial uddannelse.

Senest to uger efter optagelsesprøven får du besked, om du er optaget eller ej ved en optagelsessamtale.

Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering, din studievalgsportfolio og resultatet af optagelsesprøven. At du har bestået optagelsesprøven er dermed ikke ensbetydende med, at du automatisk optages på uddannelsen.

Hvis du ikke består en optagelsesprøve, kan de efterfølgende prøvedatoer bruges til at aflægge optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår.