Optagelsesprøve og samtale

Optagelsesprøve og samtale

For de elever, som ikke opfylder betingelserne for at blive optaget, afholdes der skriftlige optagelsesprøver i april/juni/august. Prøven består af opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og varer fire timer. Prøven bedømmes bestået eller ikke-bestået og følges op af en optagelsessamtale. Hvis du skal til en optagelsesprøve vil du blive indkaldt via e-Boks.  

For optagelse til skoleåret 20-21 afholdes der optagelsesprøve på følgende datoer:

29. april Fortrinsvis for elever fra prøvefri skoler og/eller for elever, som ikke følger undervisning i 2. fremmedsprog.
25. juni Fortrinsvis for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat og/eller ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen i 2020. 
4. august Fortrinsvis en sygeprøve.

 

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering, din studievalgsportfolio og resultatet af optagelsesprøven. At du har bestået optagelsesprøven er dermed ikke ensbetydende med, at du automatisk optages på uddannelsen.

Senest to uger efter optagelsesprøven får du besked, om du er optaget eller ej.