Optagelsesprøve og samtale

Optagelsesprøve og samtale

For de ansøgere, som ikke opfylder betingelserne for at blive optaget, afholdes der skriftlige optagelsesprøver i april/juni/august. Prøven består af opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og varer fire timer. Prøven bedømmes bestået eller ikke-bestået og følges op af en optagelsessamtale. Hvis du skal til en optagelsesprøve, vil du blive indkaldt via e-Boks.  

I 2021 afholdes optagelsesprøverne på følgende datoer:

28. april Kun for ansøgere, hvor det inden prøvedagen kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav, fx ansøgere fra prøvefrie 9. klasser eller ansøgere, som ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning.
18. juni Fortrinsvis for ansøgere, som primo juni ikke er vurderet uddannelsesparate.
28. juni Fortrinsvis for ansøgere, som ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen 2021.
3. august Fortrinsvis en sygeprøve.

Senest to uger efter optagelsesprøven får du besked, om du er optaget eller ej ved en optagelsessamale.

Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering, din studievalgsportfolio og resultatet af optagelsesprøven. At du har bestået optagelsesprøven er dermed ikke ensbetydende med, at du automatisk optages på uddannelsen.

Hvis du ikke består en optagelsesprøve, kan de efterfølgende prøvedatoer bruges til at aflægge optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår.