Elevfordeling gymnasierne imellem

Hvordan fordeles pladserne til gymnasierne, når jeg har sendt min ansøgning?

 

Forstå reglerne for elevfordeling

Hvis din 1. prioritet skole har fået flere ansøgere, end der er plads til:

Ansøgere fordeles efter afstand på Google Maps med 1 meters nøjagtighed

 • Korteste afstand fra skole til din bopæl.  Det er din folkeregisteradresse, der gælder – også hvis dine forældre er skilt.
 • Ansøgere, der bor tættest på, får reserveret foreløbig plads.  Øvrige ansøgere omfordeles af fordelingsudvalget. Husk at afstanden skifter fra år til år.
 • Ansøgere fordeles i prioriteret rækkefølge.  Først får 1. prioritetsansøgere plads, dernæst 2. prioriteter osv.

 

Der kan tages hensyn til: 

 • Elever med handicap
 • Eliteidrætselever.  Team Danmark eller kommunale eliteidrætsordninger
 • Ansøgere med særlig profil.  Musik på Skt. Annæ Gymnasium eller Aurehøj Gymnasium, Medborgerskab på Frederiksberg Gymnasium

 

Der kan ikke tages hensyn til:

 • Hvilken folkeskole, du har gået på
 • Dine karakterer
 • Hvor dine venner skal gå
 • At du er blevet mobbet
 • Om du har søskende på skolen

 

3 gode råd, når du søger stx eller hf:

 1. Chancen for at få din 1. prioritet er ofte størst, hvis du søger dit nærmeste gymnasium.
 2. Brug alle fem prioriteter - lad være med kun at søge de gymnasier, som får rigtig mange ansøgere. Og søg kun de   uddannelser, du gerne vil ind på.
 3. Sørg for, at din bopælsadresse står korrekt på din ansøgning.

Læs mere på  www.regionh.dk/elevfordeling  for uddybende information.