Anne Krarup (AK)
Ledelse, Lærer, Vicerektor
Biologi, Bioteknologi, Idræt
Niels Jørgen Teglgaard Jensen (NJ)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Historie, Tysk
Aino H. B. Gunstrup (AHB) (barselsorlov)
Ansvarlig for sociale medier, Lærer
Dansk, Engelsk
Anders Jacobsen (ANJ)
Lærer
Dansk, Engelsk
Andreas Bulov Jensen (AB)
Lærer
Dansk, Historie
Anette Winge (Win)
Lærer, Læsevejleder
Dansk, Matematik
Anne-Gro Danstrup (AD)
Lærer
Historie, Psykologi
Annette Kristine Brix Frandsen (AF)
Lærer, Læsevejleder
Latin, Oldtidskundskab, Tysk
Bente Filt Sørensen (BS)
Lærer
Bioteknologi, Fysik, Kemi
Bjørn Schreiber Pedersen (BP)
IT Vejleder, Lærer
Historie, Samfundsfag
Bo Nørgaard Evers (BE)
Lærer
Biologi, Idræt
Bodil Højgaard Jensen (BH)
Lærer
Dansk, Naturgeografi