Medarbejdertrivselsundersøgelse

Hvordan trives medarbejderne?

Tre gange årligt afholdes opgavesamtaler (OS) med de pædagogiske medarbejdere, hvor ledelsen er i dialog med den enkelte om undervisningen og aktiviteter relateret til de pædagogiske udviklingsområder.

Medarbejderne gennemfører mindst hvert 3. år en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og en arbejdspladsvurdering (APV). Ledelsen udarbejder i samarbejde med medarbejderne en handleplan for det videre arbejde med APV’en og MTU’en.

En gang om året afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle medarbejdere.

En gang om året gennemføres gruppeudviklingssamtaler (GRUS), hvor der sættes fokus på fælles udviklingsområder i de enkelte fag.

På baggrund af OS, MUS og GRUS iværksættes aktiviteter, der kan være med til at udvikle lærernes og faggruppers kompetencer.

Der afholdes hvert år pædagogiske dage, ligesom der i grupper løbende arbejdes med intern kompetenceudvikling relateret til skolens pædagogiske udviklingsområder.