SRP

SRP – STUDIERETNINGSPROJEKTET I 3.G

I 3.g skal du besvare en større flerfaglig opgave – dit studieretningsprojekt SRP. I SRP indgår en længere vejledningsperiode og en sammenhængende skriveperiode på to uger fra opgaveformuleringen udleveres og til besvarelsen afleveres.

SRP skal udarbejdes i et studieretningsfag, du har på A-niveau, samt et andet fag på mindst B-niveau. Ud fra dine studieretningsfag vælger du selv de to fag, du vil inddrage i din SRP.

Når du har valgt dine fag, får du tildelt vejledere i begge fag.

På baggrund af dialogen mellem dig og dine vejledere udarbejder dine vejledere en opgaveformulering. SRP er en selvstændig skriftlige besvarelse på normalt 15 – 20 sider.