SRP

SRP – STUDIERETNINGSPROJEKTET I 3.G

I 3.g skal du besvare en større flerfaglig opgave – dit studieretningsprojekt SRP. I SRP indgår en længere vejledningsperiode og en sammenhængende skriveperiode på to uger fra opgaveformuleringen udleveres og til besvarelsen afleveres. I skriveperioden planlægges der med forskellige vejledningsaktiviteter på gymnasiet svarende til tre hele dage. 

SRP skal som udgangspunkt udarbejdes i to fag. Et af fagene har du på A-niveau og et af fagene er et studieretningsfag. Ud fra dine studieretningsfag vælger du selv de to fag, du vil inddrage i din SRP.

Når du har valgt dine fag, får du tildelt vejledere i begge fag.

På baggrund af dialogen mellem dig og dine vejledere, og dit udkast til en problemformulering for opgaven, udarbejder dine vejledere en opgaveformulering. SRP er en selvstændig skriftlige besvarelse på normalt 15 – 20 sider.