Samspil mellem fag

Fagligt samspil

I løbet af uddannelsen vil der indgå flerfaglige forløb (FS-forløb), som vil forberede dig til arbejdet med et studieretningsprojekt (SRP) i 3.g. Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabsteori, faglig metode og innovation.

I 1.g skal du skrive en dansk-historieopgave (DHO) og i 2.g en studieretningsopgave (SRO). Udover disse opgaver er der planlagt et antal FS-forløb, som fremgår af studieplanen. Den samlede progressions- og studieplan for fagligt samspil, videnskabsteori og skriftlighed er tilgægelig via vores GG site.  Her kan du se indhold, krav og mål for de enkelte aktiviteter.