1. Matematik A, Fysik B, Kemi B

1. Matematik A, Fysik B, Kemi B

Studieretningen har kun ét treårigt studieretningsfag, matematik. Elever, der vælger denne studieretning, er glade for matematik og de eksperimentelle fag fysik og kemi, hvor man tit laver forsøg med for eksempel radioaktivitet og farvestoffer i fødevarer. De tre fag i studieretningen passer godt til hinanden, fordi matematikkens formler og metoder ofte bruges i fysik og kemi, hvilket også betyder, at man bedre forstår matematikken, når den anvendes i praksis.

Både fysik A og kemi A kan opnås i 3g ved hjælp af valgfag. 


1.g 2.g 3.g
Matematik A  
Fysik B   
Kemi B   
  Et naturvidensk. fag C  
Dansk A  
Historie A  
Engelsk B   
Fransk/Tysk fortsætter B eller Fransk/Spansk begynder A*   
Samfundsfag C    
Kunstnerisk fag C    
Idræt C  
    Religion C
    Oldtidskundskab C
    Valgfag A
    Valgfag
    Valgfag
Studieretningsfag Obligatorisk fag Valgfag

Valgfag A skal bruges til Fysik A, Kemi A, Engelsk A eller 2. fremmedsprog A.

*Hvis du har Fransk/Spansk begynder, er valgfag A brugt, idet Fransk/Spansk begynder er 3-årige A-fag.

De naturvidenskabelige fag skal tilsammen være på enten ABC-, BBB- eller BBCC-niveau. Udgangspunktet i denne studieretning er BBC. Et eller to af valgfagene skal derfor bruges til naturvidenskabelige fag.

De øvrige valgfag kan bruges til løft af fag, du allerede har, eller til nye C-fag.

 

Se her hvad denne studieretning eksempelvis kan bruges til

Denne studieretning peger i retning af uddannelser, som fx fokuserer på naturvidenskab og ingeniørfag, men klik på linket og se, hvilke muligheder den ellers åbner.

https://www.ug.dk/adgangskortet/stx/920847