9. Musik A, Engelsk A

15. Musik A, Engelsk A

”Grunden til at jeg valgte musik A og engelsk A er, at jeg synes fagene er en god kombination, og så synes jeg begge dele er mega fedt. Musik giver mig en kreativ tilgang til det faglige, også i andre fag. Her laver vi en god blanding af praktisk og teoretisk undervisning, hvor vi får lov til at udfolde os via sang og spil. Engelsk bruger man meget i hverdagen, og derfor synes jeg, det er rart at kunne være velformuleret og udvide mit ordforråd. I engelsk har vi om nogle interessante emner, der ikke kun udvider det sproglige, men også forståelsen for en stor del af verden.” (Stine)


1.g 2.g 3.g
Musik A  
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B  
Fransk/Tysk fortsætter B eller Fransk/Spansk begynder A*  
Fysik C    
nv-fag C    
  nv-fag C  
Samfundsfag C    
Idræt C
  Religion C  
    Oldtidskundskab C
    Naturvid. valgfag B
    Valgfag
    Valgfag
Studieretningsfag Obligatorisk fag Valgfag

Det naturvidenskabelige valgfag B skal bruges til at hæve Fysik eller et af studieretningens andre naturvidenskabelige C-fag til B-niveau.

De øvrige valgfag kan bruges til løft af fag, du allerede har, eller til nye C-fag.

*Hvis du har Fransk/Spansk begynder, har du et valgfag mindre end vist, idet Fransk/Spansk begynder er 3-årige A-fag.

 

Se her hvad denne studieretning eksempelvis kan bruges til

Ud over uddannelser indenfor musik/medie peger denne studieretning i samme retninger som de øvrige studieretninger med Engelsk A, men klik på linket og se, hvilke muligheder den ellers åbner.

https://www.ug.dk/adgangskortet/stx/920862