Lectioadgang

Den 28. januar 2019 skete der en række ændringer i Lectio som følge af de krav, EU’s persondataforordning af maj 2018 stiller til behandling af personoplysninger.

En af ændringerne er, at der nu kræves login for at kunne se informationer i Lectio. Kravet om login skal sikre, at kun personer med tilknytning til gymnasiet kan se personoplysninger om elever og ansatte.

Ændringerne betyder, at det ikke længere er muligt at se en elevs skema uden login. Vi har haft enkelte henvendelser fra forældre, som ønsker at kunne se deres søns/datters skema. Vi har desværre ikke mulighed for at udlevere login til forældre og forventer, at elever på Gladsaxe gymnasium gerne viser jer forældre deres skema under login. Hvis jeres søn/datter af en eller anden grund ikke kan det, og vedkommende er under 18 år, er I velkomne til at rette henvendelse til GG’s sekretariat, der kan være behjælpeligt med eventuelle skemaspørgsmål.