Hvad vil vi?

Hvad vil vi - hvad er vores strategi og udviklingsplan?

Her kan du læse om gymnasiets planer for fremtiden samt hvordan vi vil gennemføre dem.

Strategi

Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige og dygtige studenter ud i verden.

For at leve op til denne vision arbejder vi systematisk med at udvikle Gladsaxe gymnasium, så vores elever får den bedst mulige uddannelse.

Vores kerneværdier er faglighed, fornyelse og fællesskab, og de er fundamentet for vores arbejde.

I strategien 2020-2024 arbejder vi med følgende temaer: dannelse, ansvarlighed, bæredygtighed og fremsyn.

DANNELSE

Dannelse er at forstå og begå sig i verden.

ANSVARLIGHED

Ansvarlighed er at forstå valgets betydning.

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er at tage vare på verden.

FREMSYN

Fremsyn er at klæde sig på til en verden i forandring.

 

Du kan læse hele strategien her.

 

Udviklingsplan for 2022-2023

Strategien 2020-2024 understøttes af årlige udviklingsplaner, der omsætter de fire temaer til konkret praksis.

Udviklingsplan 2022-2023