Hvad vil vi?

Hvad vil vi - hvad er vores strategi og udviklingsplan?

Her kan du læse om skolens planer for fremtiden samt hvordan vi vil gennemføre dem.

Strategi

Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige og dygtige studenter ud i verden.

For at leve op til denne vision arbejder vi systematisk med at udvikle Gladsaxe gymnasium, så vores elever får den bedst mulige uddannelse.

Vores kerneværdier er faglighed, fornyelse og fællesskab, og de er fundamentet for vores arbejde.

I strategien 2016-2020 arbejder vi med følgende temaer: mestring, fremsyn, sammenhold og udsyn.

Mestring

Vi arbejder med faglig mestring og motivation. Vi lægger vægt på, at den enkelte elev får indsigt i egen læring og er bevidst om egen faglig progression.

Fremsyn

Vi arbejder med en kreativ og innovativ tilgang til løsning af opgaven for at give den enkelte elev de nødvendige kompetencer til at kunne begå sig i en verden i hastig forandring.

Sammenhold

Sammenhold og trivsel er forudsætningen for læring og udvikling. Vi arbejder derfor med at styrke sammenholdet både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.

Udsyn

Vi vil styrke den enkelte elevs interkulturelle kompetencer og forståelse for og indsigt i andre kulturer, for at de kan agere og tage ansvar i en globaliseret verden. Vi arbejder derfor med at styrke samarbejdet med lokale og globale aktører.

Du kan læse hele strategien her.

 

Udviklingsplan for 2019-2020

Strategien 2016-2020 understøttes af årlige udviklingsplaner, der omsætter de fire temaer til konkret praksis.

Udviklingsplan 2019-2020

Udviklingsplan 2018-2019