Introdage

Sådan er introforløbet

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Gladsaxe gymnasium! 

Når du møder på Gladsaxe gymnasium første dag efter sommerferien, bliver du budt velkommen af rektor Eva Krarup Steensen og et hold tutorer fra 2.g og 3.g. Klassens klyngementorer (en slags klasselærerer) og tutorerne har forberedt sig på, at du kommer, og de glæder sig til at hjælpe dig til rette på GG.

De første ti uger, det vi kalder grundforløbet, går du i en klasse på ca. 28 elever. Klassen er delt i to klynger (12-16 elever), som har en klyngementor og der vil i løbet af de ti uger være små møder med klyngen og klyngementoren for at sikre, at du får den bedte og tryggeste start på GG.

Introugen er en blanding af sociale og faglige aktiviteter, dvs. at der også er undervisning, og at du møder nogle af dine nye lærere.

Du bliver vist rundt på gymnasiet, og i det hele taget får du en masse at vide om det liv, der venter dig og ikke mindst også mulighed for at stille spørgsmål! Undervisningen begynder allerede i introforløbet, og på andendagen vil du også møde nye fag og lærere.

Efter introdagene følger du det normale skema sammen med din nye klasse, men der er stadig intro-aktiviteter med mellemrum. 

Når du starter i din studieretningsklasse efter grundforløbet, er der også introaktiviteter, så I kan blive rystet sammen som klasse. I løbet af november måned vil du sammen med din studieretningsklasse og to af klassens lærere tage til en by uden for Københavnsområdet, hvor I bl.a. vil besøge et lokalt gymnasium.