Trivsel

Trivsel - en meget vigtig del af hverdagen

At være gymnasieelev er også at trives i et fællesskab. Vi er sammen på kryds og tværs i mange situationer og timer hver dag og for at kunne tænke, lære, blive dygtig og fungere som menneske, er det vigtigt, at du trives.

På Gladsaxe gymnasium arbejder vi aktivt med trivslen i klassen. Vi støtter enkeltelever og hele klasser i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne ved at give både elever og lærere redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

I 1.g får du allerede første skoledag tildelt en fast makker. Vi arbejder løbende med vekslende faste grupper og sidekammerater, så du får mulighed for at arbejde sammen med forskellige klassekammerater. Derudover har vi et fast trivselsforløb, hvor der afholdes en række moduler med 1-2 af klassens lærere og gymnasievejledere, en slags klassens time. Gennem dialog og praktiske øvelser arbejder vi med trivslen i klassen og forebyggelse af ensomhed. Vi arbejder desuden med forskellige fællesskabende aktiviteter igennem de tre gymnasieår.

Du er altid velkommen til at spørge din lærer eller gymnasievejleder om hjælp, uanset om det handler om noget privat eller fagligt. For elever med særlige behov har vi mulighed for at tilbyde hjælp hos en af gymnasiets gymnasievejledere eller coaches.