Trivsel

Trivsel 

På GG arbejder vi aktivt med at understøtte trivslen i den enkelte klasse. 

Dette gøres ved at støtte eleverne på gymnasiet i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne, og samtidig give både elever og lærere redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

Vi arbejder bl.a. med, at alle 1.g’ere første skoledag får tildelt en fast makker. Derudover har vi tilrettelagt et trivselsforløb, hvor der afholdes en række moduler med 1-2 af klassens lærere og gymnasievejledere, hvor der gennem dialog og praktiske øvelser arbejdes med støtte af trivslen i klasserne og forebyggelse af ensomhed. Vi arbejder desuden med forskellige fællesskabende aktiviteter igennem de tre gymnasieår.

For elever med særlige behov har vi mulighed for at tilbyde hjælp hos en af gymnasiets gymnasievejledere eller coaches.