4. Samfundsfag A, Matematik A

7. Samfundsfag A, Matematik A

Samfundsfag og matematik er rigtig gode støtter for hinanden. I begge fag er logisk tænkning essentiel, og mens matematikken kan understøtte faglige argumenter i samfundsfag, så kan samfundsfag give eksempler på, hvordan teoretisk matematik kan anvendes i en konkret sammenhæng.
Det samarbejde kan f.eks. være i vurderingen af værdien af meningsmålinger (statistisk usikkerhed), i vurderingen af sammenhæng mellem demokratisk styreform og landets velstandsniveau (korrelation og regression) og i opstilling af modeller til at vurdere virkninger af politisk-økonomiske tiltag.


1.g 2.g 3.g
Samfundsfag A  
Matematik A
Dansk A
Historie A
Engelsk B  
Fransk/Tysk fortsætter B eller Fransk/Spansk begynder A*  
Fysik C    
nv-fag C    
  nv-fag C  
Kunstnerisk fag C    
Idræt C
  Religion C  
    Oldtidskundskab C
    Naturvid. valgfag B
    Valgfag
    Valgfag
Studieretningsfag Obligatorisk fag Valgfag

Det naturvidenskabelige valgfag B skal bruges til at hæve Fysik eller et af studieretningens andre naturvidenskabelige C-fag til B-niveau.

De øvrige valgfag kan bruges til løft af fag, du allerede har, eller til nye C-fag.

*Hvis du har Fransk/Spansk begynder, har du et valgfag mindre end vist, idet Fransk/Spansk begynder er 3-årige A-fag.

 

Se her hvad denne studieretning eksempelvis kan bruges til

Denne studieretning peger i retning af uddannelser, som fx fokuserer på samfundsforhold, forvaltning, kommunikation og økonomi, men klik på linket og se, hvad den ellers åbner.

https://www.ug.dk/adgangskortet/stx/920848