Elevråd

Elevrådet

På Gladsaxe gymnasium har vi et velfungerende og engageret elevråd hvor alle elever har muligheden for at stille op for deres årgang og blive hørt, en mulighed mange gør brug af.

Hvem er elevrådsrepræsentanterne?
Vi er det vigtigste og mest traditionsbundne udvalg på gymnasiet, og da der er syv repræsentanter fra hver årgang, er vi sikre på at alle interesser bliver varetaget, når der skal tages store beslutninger.

Hvad gør elevrådet?
Vores mål er at udvikle Gladsaxe gymnasium til et endnu bedre sted både fagligt og socialt – et mål, som vi altid kan og vil arbejde videre på. Vi repræsenterer alle elever på skolen og fungerer som et talerør mellem ledelse, elever og ansatte, og derfor mødes vi jævnligt i fællesudvalget med alle parter.
Vi har mange forskellige typer af opgaver på flere forskellige områder. Vi arbejder med mange forskellige emner lige fra PR, sociale arrangementer og til mere lavpraktisk arbejde såsom studiemiljø og elevernes vilkår.
Vi holder møde en gang om ugen i spisepausen, og derudover mødes vi jævnligt i diverse udvalg, hvor vi arbejder med mere specifikke emner. Møderne er åbne, så alle er velkomne til at møde og deltage aktivt i debatter og diskussioner.

Poster og udvalg
Ud af de mange elevrødder, er der nogle der er betroet en yderligere funktion i form af forskellige poster, der skal besættes i elevrådet.
Der er selvfølgelig formandskabet, som består af en formand og en næstformand. Udover det, har vi en ordstyrer, to referenter, tre fællesudvalgsmedlemmer, to bestyrelsesmedlemmer, en kagemand og en tilsynsførende.
De er alle med til at sørge for, at elevrådet fungerer optimalt både internt i elevrådet og på hele skolen. Man bliver valgt til posterne på generalforsamlingen, hvor alle elevrådsrepræsentanter kan stille op. Generalforsamlingen foregår på en super hyggelig elevrådstur over tre dage i efteråret hvor de nyvalgte elevrådsrepræsentanter lærer hinanden bedre at kende og laver visionerne for resten af året.

Hvis du vil i kontakt med vores elevråd, er du velkommen til at kontakte os på post@gladgym.dk eller ringe til os på 39563162.