2. Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

2. Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

”Bioteknologi er et samspil mellem biologi og kemi. Fagene underbygger hinanden og giver et samlet billede af f.eks. et molekyles kemiske opbygning til dets funktion i den virkelige verden.

Da vi skulle vælge vores studieretning, havde vi svært ved at se forskellen mellem studieretningen med biologi-kemi og bioteknologi. Vi valgte studieretningen med bioteknologi på grund af vores interesse for liv helt fra det store billede ned til mindste detalje.

I bioteknologi arbejder vi med relevante emner for nutiden og fremtiden, hvilket tiltaler os. Det giver også mange muligheder for at komme på besøg på virksomheder eller videregående uddannelser og høre om relevante emner” (Astrid og Emily)


1.g 2.g 3.g
Bioteknologi A  
Matematik A  
Fysik B   
Dansk A  
Historie A  
Engelsk B  
Fransk/Tysk fortsætter eller Fransk/Spansk begynder A*  
Samfundsfag C    
Kunstnerisk fag C    
Idræt C
    Religion C
    Oldtidskundskab C
    Valgfag
    Valgfag
Studieretningsfag Obligatorisk fag Valgfag

Valgfagene kan bruges til løft af fag, du allerede har, eller til nye C-fag.

*Hvis du har Fransk/Spansk begynder, er det ene valgfag brugt, idet Fransk/Spansk begynder er 3-årige A-fag.

Faget Bioteknologi giver B-niveau-kompetence i fagene Biologi og Kemi. Et valgfag kan derfor bruges til at hæve Kemi til A-niveau.

 

Se her hvad denne studieretning eksempelvis kan bruges til

Denne studieretning peger i retning af uddannelser, som fx fokuserer på naturvidenskab, sundhedsvidenskab og miljø, men klik på linket og se, hvilke muligheder den ellers åbner.

https://www.ug.dk/adgangskortet/stx/920852