Statens Uddannelsesstøtte (SU)

SU og Skat

Har du spørgsmål om SU eller Ungdomskort? Henvend dig i sekretariatet eller via GG-mail til Loa Axelsen, som er SU-medarbejder. Træffetid: Mandag til fredag ml. kl. 9.00-13.30.

Staten giver uddannelsesstøtte i form af stipendier og studielån til de gymnasiale uddannelser. Gymnasievejlederne vil i løbet af skoleåret orientere om SU, men se også styrelsens hjemmeside www.su.dk, hvor du kan læse nærmere om reglerne.

Disse betingelser skal være opfyldt for at kunne modtage SU:

  • Du skal være fyldt 18 år og være studieaktiv på en godkendt ungdomsuddannelse.
  • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1.oktober.
  • Du kan søge SU 1 måned før, du er berettiget.
  • Du skal bruge dit nemID for at søge. Har du ikke MitID kan det bestilles på www.su.dk.
  • Du skal have en NemKonto, som pengene kan sættes ind på (tal evt. med din bank, hvis du er i tvivl).

Via SU styrelsens hjemmeside kan du også søge studielån, ændre skattetrækprocent og til enhver tid få overblik over din SU og eventuelle lån.

Du er altid velkommen til at spørge SU-medarbejderen i sekretariatet eller din gymnasievejleder, hvis du er i tvivl om noget i din konkrete SU-sag.

SU og SKAT?

skat.dk/unge kan du få svar på spørgsmål om SU og skat.