5. Samfundsfag A, Engelsk A

5. Samfundsfag A, Engelsk A

Engelsk og samfundsfag supplerer hinanden rigtigt godt i en studieretning, da kombination af sprog, kultur og politik er central for at forstå de mekanismer der styrer verden. Som eksempler på samarbejdet imellem fagene kan f.eks. nævnes forløb hvor amerikansk udenrigspolitik kobles sammen med amerikanske værdier eller hvor Brexit og britisk historie er i fokus. Igennem studieretningen vil du derfor både få en større forståelse hvorfor verden ser ud som den gør politisk, samtidigt med at du vil blive god til at bruge engelsk, både skriftligt og mundtligt, og forstå de kulturer og strukturer der er i de engelsktalende lande.


1.g 2.g 3.g
Samfundsfag A  
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B  
Fransk/Tysk fortsætter B eller Fransk/Spansk begynder A*  
Fysik C    
nv-fag C    
  nv-fag C  
Kunstnerisk fag C    
Idræt C
  Religion C  
    Oldtidskundskab C
    Naturvid. valgfag B
    Valgfag
    Valgfag
Studieretningsfag Obligatorisk fag Valgfag

Det naturvidenskabelige valgfag B skal bruges til at hæve Fysik eller et af klassens andre naturvidenskabelige C-fag til B-niveau.

De øvrige valgfag kan bruges til løft af fag, du allerede har, eller til nye C-fag.

*Hvis du har Fransk/Spansk begynder, har du et valgfag mindre end vist, idet Fransk/Spansk begynder er 3-årige A-fag.

 

Se her hvad denne studieretning eksempelvis kan bruges til

Denne studieretning peger i retning af uddannelser, som fx fokuserer på danske og internationale samfundsforhold, kommunikation og økonomi, men klik på linket og se, hvilke muligheder den ellers åbner.

https://www.ug.dk/adgangskortet/stx/920855