Mulige studieretninger på GG

Mulige studieretninger på GG

Hvad banker dit hjerte for?

Alle elever skal efter et fælles grundforløb i efterårssemesteret i 1g  vælge en studieretning . En studieretning kan være overvejende naturfaglig, samfundsfaglig, sproglig eller kunstnerisk.

Studieretningen indeholder normalt to  studieretningsfag på A-niveau samt alle de andre obligatoriske fællesfag og en række spændende valgfag.

Studieretningerne er forhåndsdefineret af Undervisningsministeriet og skal sikre et ensartet uddannelsestilbud til unge over hele landet.

På Gladsaxe gymnasium udbyder vi nedenstående studieretninger, som kan suppleres med forskellige valgfag som Idræt B, Drama B, Mediefag B, Psykologi og mange andre, prøv vores studieretningsvælger (https://gladgym.dk/uddannelsen/sammensaet-din-uddannelse/), eller se den fulde oversigt over valgfag (klik her for den fulde liste over valgfag)

 

Naturvidenskabelige studieretninger

 

Samfundsfaglige studieretninger

Matematik A - Fysik A eller B - Kemi B

Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Matematik A - Geovidenskab A - Kemi B

Biologi A - Kemi B

 

Samfundsfag A - Matematik A

Samfundsfag A - Engelsk A

Samfundsfag A - Engelsk A (GLOBAL)

 

Sproglige studieretninger

 

Kunstneriske studieretninger       

Engelsk A - Spansk A - 3. fag

Engelsk A - Tysk A - 3. fag

Engelsk A - Fransk A - 3. fag

3. fag kan være Latin C, Samfundsfag B

eller Tysk B/Fransk B/Spansk B

 

Musik A - Engelsk A

Musik A - Matematik A