Mulige studieretninger på GG

Mulige studieretninger på GG

Alle elever skal, efter grundforløbet, vælge et studieretningsforløb. Et studieretningsforløb kan være overvejende naturfagligt, samfundsfagligt, sprogligt eller kunstnerisk (<< se katalog t.v. fra sidste år)

Studieretningen indeholder normalt to  studieretningsfag på A-niveau samt obligatoriske fag og et antal valgfag.

Studieretningerne er forhåndsdefineret af Undervisningsministeriet og skal sikre et ensartet uddannelsestilbud til unge over hele landet.

 På Gladsaxe gymnasium udbyder vi nedenstående studieretninger, som kan suppleres med forskellige valgfag som Idræt B, Drama B, Mediefag B, Psykologi og mange andre   (klik her for den fulde liste over valgfag)

 

Naturvidenskabelige studieretninger

 

Samfundsfaglige studieretninger

Matematik A - Fysik A eller B - Kemi B

Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Matematik A - Geovidenskab A - Kemi B

Biologi A - Kemi B

 

Samfundsfag A - Matematik A

Samfundsfag A - Engelsk A

Samfundsfag A - Engelsk A (GLOBAL)

 

Sproglige studieretninger

 

Kunstneriske studieretninger       

Engelsk A - Spansk A - 3. fag

Engelsk A - Tysk A - 3. fag

Engelsk A - Fransk A - 3. fag

3. fag kan være Latin C, Samfundsfag B

eller Tysk B/Fransk B/Spansk B

 

Musik A - Engelsk A

Musik A - Matematik A