Digital krænkelse - forældre

Hvis dit barn er blevet udsat for digital krænkelse

Gymnasiet har udarbejdet en handlingsplan ved digitale krænkelser, du kan derfor kontakte skolens ledelse.

Nedenstående er en guide til, hvad du kan gøre som forældre eller pårørende.

Digitale krænkelser kan dække over mange forskellige situationer. Nogle af de mest almindelige er at nogen har ydmyget dit barn på nettet, f.eks. ved at tale dårligt om hende/ham, udstille ham/hende på forskellig vis eller dele billeder af hende/ham, som dit barn ikke har givet lov til.

1. Vurdér skadens omfang

Hjælp dit barn med at få overblik over, hvad der sket.

Disse spørgsmål kan være gode at have: Hvad er der sket? Hvor mange er involveret? Hvor er hændelsen sket? Hvor langt er den aktuelle deling nået ud? Hvor gammelt er dit barn? mv.

Hvorvidt hændelsen skal politianmeldes, afhænger af den konkrete situation. I den forbindelse kan man tage udgangspunkt i disse paragraffer:

 • Deling af privat eller intimt materiale uden samtykke (§ 264 d)
 • Forhold, hvor personer uberettiget har skaffet sig adgang til andres IT-systemer, mailkonti eller profiler (hacking) (§ 263)
 • Materiale, hvor personer under 18 år tydeligt gør noget seksuelt, eller hvor der i materialet er fokus på kønsorganerne (børnepornografi) (§ 235)
 • Grov krænkelse (blufærdighedskrænkelse) (§ 232).

Du kan kontakte ledelsen og drøfte med dem om krænkelsen skal politianmeldes, som vil bistå med støtte i processen omkring en eventuel anmeldelse.

Husk i forbindelse med politianmeldelser:

 • At en politianmeldelse kan være med til at give dit barn en bekræftelse af, at der er tale om en lovovertrædelse, og at dit barn ikke selv bør føle skyld eller skam over hændelsen
 • At en politianmeldelse vil skabe mere opmærksomhed omkring hændelsen
 • At en politianmeldelse i sig selv ikke kan hindre, at billeddelingen fortsætter.

Det er dit barn eller jer selv, der skal anmelde deling af krænkende materiale (§ 264 d). Såfremt dit barn er under 18 år, skal I inddrages, hvis sagen skal anmeldes. Er der tale om blufærdighedskrænkelser (§ 232) eller videregivelse af børnepornografi (§ 235), kan gymnasiet indgive en anmeldelse.

Generelle anmeldelser foregår ved at ringe 114 eller ved at møde op på nærmeste politistation.

Er der tale om hacking, kan det anmeldes her: https://politi.dk/hacking/anmeld-hacking 

Gør dit barn opmærksom på, at det ved anmeldelsen er vigtigt at have så mange beviser som muligt som dokumentation for lovovertrædelsen – og hjælp eventuelt dit barn med at indsamle dette materiale. Det kan fx være:

 • screenshots af hjemmesider og korrespondancer, hvor delingen er foregået.
 • spor, som gerningsmanden har afsat i forbindelse med en hacking.

Dette skal ske, inden eventuelle digitale beviser slettes.

 2. Hjælp til den krænkede

Husk, at det ikke er dit barn der bærer ansvaret for, at nogen har krænket hende/ham på nettet.

Angående den krænkede part:

 • Hvor medtaget er dit barn af hændelsen?
 • Har dit barn ændret adfærd?
 • Er der behov for psykologhjælp?

Anerkend, at det, der ligger på nettet, aldrig kan slettes helt, men gør opmærksom på, at der er hjælp at hente. Forsøg at bevare roen hos dit barn og forsøg at nedtone en eventuel katastrofestemning.

Henvis eventuelt dit barn til rådgivning og krisehåndtering på Red Barnets hotline (tlf. 35 36 55 55) eller til Sikkerchat (tlf. 29 27 01 01), hvor der sidder professionelle, der kan støtte dit barn. Her er det muligt at være anonym, når man henvender sig.

3. Hjælp med at stoppe billeddelingen

På gymnasiet kan den ansvarlige for IT-support hjælpe med at stoppe delingen og slette billederne på nettet.
Anmod relevante websteder om at slette krænkende indhold ved at indsende en anmeldelsesformular, som ofte findes nederst på diverse hjemmesider. Vær opmærksom på, at billedet skal bryde websitets vilkår, før de vil slette det. I henvendelsen er det derfor en god idé at gøre opmærksom på, hvordan indholdet bryder med sidens ”vilkår og betingelser”.

Husk, at eventuel dokumentation af ulovligheder skal indsamles, inden billeder slettes og webanmeldelser sendes afsted.

På Red Barnets hjemmeside SletDet (https://redbarnet.dk/sletdet/) kan dit barn finde online vejledning og telefonisk rådgivning omkring sletning af materiale og hjælp til at komme igennem situationen.

Links til diverse kontaktformularer:

 Gladsaxe gymnasium, maj 2018