Digital mobning

Hjælp til digital krænkelse

- hvad gør du, hvis du er blevet udstillet på nettet?

Her finder en række gode råd til hvordan du håndterer det, hvis du er blevet udsat for en digital krænkelse. Digitale krænkelser kan dække over mange forskellige situationer. Nogle af de mest almindelige situationer er at nogen har ydmyget dig på nettet, f.eks. ved at tale dårligt om dig, udstille dig på forskellig vis eller dele billeder af dig, som du ikke har givet lov til.

Gymnasiet har en handlingsplan, som kan iværksættes.

Hvad skal du gøre?

1. Tal med en voksen om problemet.

Det kan være dine forældre, tanter/onkler, lærere, gymnasievejledere, eller en repræsentant fra ledelsen på gymnasiet. Ansatte på gymnasiet har tavshedspligt og kan iværksætte handlingsplanen.

2. Stop billeddeling/chikane/mobning.

Du kan få hjælp på gymnasiet til at indsende formularer, der beder medier som Facebook eller Instagram om at slette et krænkende billede, video eller kommentarer. Du kan også læse mere om, hvordan man gør under punktet “Få hjælp til at stoppe billeddeling/chikane/mobning”. Husk altid at tage screenshots, så du har beviser, hvis du skulle få brug for dem.

3. Få afklaret om du skal anmelde det til politiet. Se punktet “Anmeldelse til politi”.

4. Husk, at det ikke er dig der bærer ansvaret for, at nogen har krænket dig på nettet.

Få hjælp til at stoppe billeddeling/chikane/mobning

Den ansvarlige for IT-support kan hjælpe med at stoppe delingen og slette billederne på nettet.
Anmod relevante websteder om at slette krænkende indhold ved at indsende en anmeldelsesformular, som ofte findes nederst på diverse hjemmesider. Vær opmærksom på, at billedet skal bryde websitets vilkår, før de vil slette det. I henvendelsen er det derfor en god idé at gøre opmærksom på, hvordan indholdet bryder med sidens ”vilkår og betingelser”.

Husk, at eventuel dokumentation af ulovligheder skal indsamles, inden billeder slettes og webanmeldelser sendes afsted. Lav screenshots af det krænkende materiale

På Red Barnets hjemmeside SletDet (https://redbarnet.dk/sletdet/) kan eleven finde online vejledning og telefonisk rådgivning omkring sletning af materiale og hjælp til at komme igennem situationen.

Links til diverse kontaktformularer:

 

Anmeldelse til politiet

Du kan vælge at melde det til politiet, hvis der er tale om:

 • Deling af privat eller intimt materiale uden samtykke (§ 264 d)
 • Forhold, hvor personer uberettiget har skaffet sig adgang til andres IT-systemer, mailkonti eller profiler (hacking) (§ 263)
 • Materiale, hvor personer under 18 år tydeligt gør noget seksuelt, eller hvor der i materialet er fokus på kønsorganerne (børnepornografi) (§ 235)
 • Grov krænkelse (blufærdighedskrænkelse) (§ 232).

  Ovenstående paragraffer er hentet fra straffeloven.

Som udgangspunkt er det dig eller dine forældre, der skal anmelde deling af krænkende materiale (§ 264 d). Hvis du ikke er blevet 18 endnu, skal dine forældre inddrages, hvis sagen skal anmeldes. Er der tale om blufærdighedskrænkelser (§ 232) eller videregivelse af børnepornografi (§ 235), kan gymnasiet indgive en anmeldelse.

Generelle anmeldelser foregår ved at ringe 114 eller ved at møde op på nærmeste politistation.

Er der tale om hacking, kan det anmeldes her: https://www.politi.dk/da/borgerservice/anmeldelser/hacking/

Du skal være opmærksom på, at det ved anmeldelsen er vigtigt at have så mange beviser som muligt som dokumentation for lovovertrædelsen.

Det kan fx være:

 • screenshots af hjemmesider og korrespondancer, hvor delingen er foregået.
 • spor, som gerningsmanden har afsat i forbindelse med en hacking. (Tal her med IT-afdelingen eller Red Barnet)

Dette skal ske, inden eventuelle digitale beviser slettes.

Hvor kan du finde hjælp uden for skolen?

 • Red Barnets hotline (tlf. 35 36 55 55) (rådgivning og krisehåndtering)
 • Red Barnets hjemmside SletDet (https://redbarnet.dk/sletdet/) (online vejledning og rådgivning omkring sletning af materiale og hjælp til at komme igennem situationen.
 • Sikkerchat (tlf. 29 27 01 01) (Det er professionelle, der kan støtte dig. Her er det muligt at være anonym, når man henvender sig)

Her kan du læse videre, hvis du er forældre