Læsevejledning

FÅ HJÆLP TIL AT LÆSE OG SKRIVE

På Gladsaxe gymnasium er der tre læsevejledere, som orienterer, støtter og vejleder eleverne i, hvordan de effektivt læser og skriver i gymnasiet. Elever kan henvende sig til klassens læsevejleder direkte eller via gymnasievejlederen.
Læsevejlederne screener alle 1.g-elever for ordblindhed, læseforståelse og læsehastighed.
Resultatet af screeningen meddeles eleven i en personlig samtale. Eleven har herefter mulighed for at modtage relevant støtte.

ORDBLINDHED. Hvis en elev viser tegn på ordblindhed, vil vi tilbyde en grundigere test. Med resultatet af denne test kan vi aftale, hvilken form for støtte eleven kan have brug for. Det kan være IT-hjælpemidler, forlænget tid til eksamen og SPS (specialpædagogisk støtte).

KURSUS I LÆSEFORSTÅELSE tilbydes elever, som har brug for hjælp til læsning i forbindelse med lektier.

KURSUS I LÆSEHASTIGHED tilbydes elever, som har en læsehastighed under det anbefalede.

SKRIVESTØTTE tilbydes elever, som har problemer med at skrive korrekt dansk. Hjælpen handler typisk om sproglige forbedringer i konkrete skriftlige opgaver.
I forbindelse med de tre store skriftlige opgaver i 1.g, 2.g og 3.g tilbyder korrekturlæsning til de elever, som har behov.

FRIVILLIGHED. Al hjælp i læsevejledningen sker på frivillig basis og kræver et ekstra engagement hos eleven, som ønsker denne hjælp.

LÆSEVEJLEDERE

Anette Winge (WIN)
Annette Kristine Brix Frandsen (AF)
Stine Moll Walmar (SMA)