Faglighed

Vores fokus på faglighed

På Gladsaxe gymnasium sætter vi fagligheden højt – på mange og meget forskellige måder.

Vi stræber efter en høj faglighed, der udfordrer alle vores elever. Vi støtter den faglige udvikling gennem et velfungerende studiemiljø, der har plads til både faglige fælleskaber og individuel fordybelse.

Vi har fagligt dygtige og engagerede lærere, og vi arbejder med varierede undervisningsformer for at fastholde og motivere eleverne for derved at sikre bedre læring og høj faglighed.

Klare undervisningsmål og målrettet, individuel feed-back har længe været et af vores indsatsområder, ligesom du vil møde lærere, der arbejder med innovation som en naturlig del af undervisningen. IT er naturligvis også en integreret del af undervisningen, og vi arbejder på mange forskellige platforme.