Valgfag som tilbydes på GG

Valgfag på GG  

Afhængig af din studieretning skal du vælge 1-3 valgfag. Inden du vælger, vil du få en grundig orientering om de enkelte fag og deres muligheder

 

  C-niveau

  

B-niveau

 

A-niveau

Astronomi

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Informatik

Retorik

 

Idræt

Religion

   

Engelsk

Tysk

Fransk

Spansk

         

C og B-niveau

 

B og A-niveau

 

C, B og A-niveau

Billedkunst  

Mediefag

Dramatik

Naturgeografi

Psykologi

Latin

 

Matematik

Samfundsfag

Fysik

 

Biologi

Kemi

Musik