Bestyrelse

Hvem er med i bestyrelsen?

Formand: Laust Joen Jakobsen, tidl. rektor for Professionshøjskolen UCC
Næstformand Jakob Skovgaard Koed, Gladsaxe Byråd
DI-repræsentant: Vakant
Selvsup. medlem: Vakant
Børne- og kulturdirektør: Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune
Medarbejderrepræsentant: Martin Jensen
Medarbejderrepræsentant: Hans-Jørgen Sonnenborg
Elevrepræsentant: Iben Thing Østerby, 3e
Elevrepræsentant: Maj Egholm Steenslev, 1s
Rektor: Eva Krarup Steensen