Bestyrelse

Hvem er med i bestyrelsen?

Formand: Laust Joen Jakobsen, tidl. rektor for Professionshøjskolen UCC
Næstformand Jakob Skovgaard Koed, Gladsaxe Byråd
DI-repræsentant: Bjarne Brohus, Forenede Service A/S
Selvsup. medlem: Christina Jørgensen
Børne- og kulturdirektør: Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune
Medarbejderrepræsentant: Martin Jensen
Medarbejderrepræsentant: Hans-Jørgen Sonnenborg
Elevrepræsentant: Iben Thing Østerby, 2e
Elevrepræsentant: Negina Khosravi, 2s
Rektor: Eva Krarup Steensen
Vicerektor: Anne Krarup