Bestyrelse

Hvem er med i bestyrelsen?

Formand: Laust Joen Jakobsen, tidl. rektor for Professionshøjskolen UCC
Næstformand Serdal Benli (repræsentant Gladsaxe Byråd)
DI-repræsentant: Helle Dueholm Danekilde (repræsentant fra erhvervslivet)
Selvsup. medlem: Karen Grosbøll Wulf (Gladsaxe Erhvervsby)
Børne- og kulturdirektør: Thomas Berlin Hovmand (rerpæsentant Gladsaxe Kommunes skolevæsen)
Medarbejderrepræsentant: Hans-Jørgen Sonnenborg (med stemmeret)
Medarbejderrepræsentant: Martin Jensen
Elevrepræsentant: Peter Valdemar Schou 3z (med stemmeret)
Elevrepræsentant: Anders Bach Storgaard 3y
Rektor: Eva Krarup Steensen