Uddannelsens mål

Formål med uddannelsen

I Danmark findes fire gymnasiale uddannelser.

Gladsaxe gymnasium er et alment gymnasium. Dvs. at uddannelsen gennemføres med vægt på det alment dannende og det studieforberedende.

Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene, og eleverne skal opnå almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om det almene gymnasium på ministeriets hjemmeside