Karrierelæring

Forberedelse på tiden efter gymnasiet

Karrierelæring er en del af den nye gymnasiereform, og skal integreres i elevernes   3-årige undervisningsforløb. 

Nu skal lærerne ikke kun fokusere på elevernes faglige udbytte, men også gøre dem bedre til at træffe valg om videregående uddannelse og karriere.  

Karrierelæring skal forstås som forskellige aktiviteter, der støtter eleven i at lære at tage et selvstændigt valg omkring videregående uddannelse og karriere, som de kan se sig selv i. Aktiviteterne skal synliggøre for eleven, hvad det vil sige at tage en beslutning, være ansvarlig og selvstændig. Eleven skal lære at vælge med udgangspunkt i lyst, interesse og faglighed. 

På Gladsaxe gymnasium er aktiviteterne fordelt ud på forskellige fag. Da fagene er forskellige, udformer karrierelæringsaktiviteterne sig på forskellige måder.