Grundforløb

Grundforløb

Valg af studieretning i grundforløbet

I løbet af grundforløbet sørger vi for, at du opnår indsigt i de forskellige fag, så du er bedst mulig klædt på, når du vælger netop din studieretning. Du vil derfor få mulighed for at vælge tre studieretningspræsentationer, som du vil kunne afprøve i løbet af september måned. 

Grundforløbet afsluttes med prøver i NV og AP samt en matematikscreening. Endelig skal du til en individuel samtale med en gymnasievejleder inden dit endelige valg af studieretning.   Denne samtale vil handle om både dit faglige niveau og dine ønsker til videre uddannelse. I slutningen af grundforløbet vælger du din endelige studieretning.

 

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

NV er en introduktion til naturvidenskab og naturvidenskabelig tankegang og metode. NV består af praktiske undersøgelser og iagttagelser, såvel i laboratoriet som i naturen, og du lærer at opstille og vurdere hypoteser og at anvende naturvidenskabelige begreber. NV afsluttes med en rapport og en mundtlig prøve.

 

Almen sprogforståelse (AP)

AP skal sikre en fælles basis i det sproglige arbejde i gymnasiet. AP består af to dele: en almen del og en latindel, der er med til at skabe et fælles grammatisk og sprogligt grundlag i dansk og sprogfag. AP afsluttes med en skriftlig prøve i almen sprog og latin.