Grundforløb

Grundforløb

Valg af studieretning i grundforløbet

I løbet af grundforløbet sørger vi for, at du oplever de forskellige fag, så du er bedst muligt klædt på, når du skal vælge netop din studieretning. Du får også mulighed for at vælge tre mere koncentrerede studieretningspræsentationer i løbet af september måned

I slutningen af grundforløbet er der tre afsluttende prøver; en i NV (se nedenfor), en i AP (se nederst), og en i matematik i form af en screening. Endelig kommer du til en individuel samtale med en gymnasievejleder, inden du skal vælge studieretning. Denne samtale handler om både dit faglige niveau og dine ønsker til videre uddannelse. I slutningen af grundforløbet vælger du din studieretning.

 

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

NV er en introduktion til naturvidenskab og naturvidenskabelig tankegang og metode. NV består af praktiske undersøgelser og iagttagelser både i laboratoriet og i naturen, og du lærer at opstille og vurdere hypoteser og at anvende naturvidenskabelige begreber. I det naturvidenskabelige grundforløb indgår fagene biologi, fysik, naturgeografi og kemi. NV afsluttes med en mundtlig prøve.

 

Almen sprogforståelse (AP)

AP er grammatik, sproghistorie og sprogbevidsthed og består af sproglig analyse og refleksion over sprog. Forløbet skaber et fælles grundlag for det videre arbejde med sprog i dansk og fremmedsprogene i gymnasiet. AP består af to dele: En almen del på tværs af alle sprogfagene og en latindel. AP afsluttes med en skriftlig prøve i almen sprog og latin.