UNESCO

UNESCO 

Gladsaxe gymnasium er en del af ”Unesco Associated School Projects Network”, som er en sammenslutning af 35 danske skoler og ca. 9.000 institutioner i 180 lande, som arbejder sammen om at udvikle undervisning til fremme af international forståelse og fred.

De emner, der arbejdes med i netværket, er; "Globalt medborgerskab" og "Bæredygtig udvikling". Netværket arbejder bl.a. for at fremme kendskabet til FN's 17 verdensmål.

Det at være en del af netværket giver dermed rig mulighed for at arbejde sammen med skoler i hele verden omkring disse emner.