Dansk-Historieopgave (DHO)

Din første tværfaglige opgave

DHO er den første store tværfaglige opgave, du laver i gymnasiet. Den skal skrives i slutningen af 1.g.

DHO står for dansk-historieopgave og laves i et af de to fag eller en kombination af begge.

Opgaven skal være 5-8 sider lang, og du får tre skrivedage og vejledning fra dine lærere. DHO er en forberedende opgave til SRO (studieretningsopgave), som skrives i 2.g og SRP (studieretningsprojekt), som skrives i 3.g.

Der gives én samlet karakter for opgaven, og denne indgår i årskarakteren i det/de pågældende fag.