Torsdag den 16. maj var sidste skoledag for vores 3.g'ere. Aftenen inden bød traditionen tro på 3.g middag på skolen, hvor klasserne inviterede deres lærere til en hyggelig aften med taler, quizzer og andre sjove indslag. 

Aftenen kulminerede kl. 00.01 den 16. maj, hvor hele eksamensplanen blev offentliggjort. Forude venter nogle hårde uger med forberedelse til og afvikling af eksamener.

I perioden fra den 24.-26. juni fejrer vi, at vores studenter springer ud. 

Årets translokation afholdes lørdag den 29. juni kl. 10.00.

 

Skal du begynde i 1.g på Gladsaxe gymnasium efter sommerferien?

Den første skoledag er tirsdag den 13. august kl. 9.00.

Her vil du blive budt velkommen af rektor Eva Krarup Steensen og et hold tutorer fra 2.g. Sammen med et par af dine kommende lærere har de forberedt et introprogram og glæder sig til at give dig en god start på Gladsaxe gymnasium.

Den første dag møder du din klynge og klyngementor, som du skal være sammen med, indtil du har valgt studieretning.  Hos os er elever i grundforløbet nemlig inddelt i klynger, som består af 12-16 elever og en lærer som klyngementor.

Dine første fire dage på gymnasiet er introdage, hvor der veksles mellem almindelige fagmoduler med dine lærere og introaktiviteter, som gør, at du lærer gymnasiet og dine nye kammerater at kende.

Efter introdagene følger du det normale skema sammen med din nye klasse, men der er stadig intro-aktiviteter med mellemrum. Blandt andet introcafe, introfest og en social tur ud-af-huset.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Gladsaxe gymnasium!


Vidste du at...

10 kg
eller 15 bøger lånes af en typisk 1.g'er
71%
begynder på en videregående uddannelse to år efter eksamen
9,4
er et meget højt eksamensgennemsnit – vi er stolte af vores filosofielever!