Mogens Lykketoft besøger GG

På Gladsaxe gymnasium arbejder vi med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. I den forbindelse inviterede vi, onsdag 13. marts, tidligere formand for FN's generalforsamling, Mogens Lykketoft, til at holde oplæg for vores elever.

Mogens Lykketoft fortalte om de 17 verdensmål, deres tilblivelse og hvorfor det er så vigtigt at arbejde med dem. Han øste af sin enorme erfaring i arbejdet med regionale, nationale og globale samfundsudfordringer og opsummerede, at hvis ikke vi, lige nu og her, gør noget aktivt ved verdensmål nr. 13, de menneskeskabte klimaforandringer, kan det i princippet være ligegyldigt med de øvrige, som så ikke har en chance for at blive indfriet.

Den 73-årige verdensmand afsluttede med at give stafetten videre til de unge i salen: "Jeg går snart af som politiker, nu er det op til Jer!"

Fra august 2017 trådte en ny lov om gymnasiale uddannelser i kraft, herunder karakterkrav der  gælder fra 2019. 

Loven har ændret ved strukturen og indholdet i gymnasiet. Fx er grundforløbet blevet forkortet og udbuddet af studieretninger er fastlagt af ministeriet. Helt konkret er en af konsekvenserne, at du som ny elev ikke længere skal angive dit valg af studieretning i din ansøgning. Du skal dog fortsat angive dit ønske til 2. fremmedsprog og kreativt fag. 

På Gladsaxe gymnasium er vi kommet godt i gang med reformen.  Vi har gennem flere år arbejdet med de nye elementer i reformen. Vi har bl.a. arbejdet systematisk med den enkelte elevs læringsmål, feedback, digitale kompetencer, globalisering og studiekompetencer.

Nye elever vil derfor fortsat få den bedst mulige uddannelse på Gladsaxe gymnasium, med dygtige og velforberedte lærere.

Hvis du vil vide mere om gymnasiereformen, kan du læse mere på ministeriets hjemmeside og her på siden, hvor vi løbende opdaterer med relevante informationer om gymnasiereformens betydning.


Vidste du at...

75%
begynder på en videregående uddannelse to år efter eksamen
13 kg
elller 20 bøger lånes af en typisk 2.g'er
83
dygtige lærere er på GG - 35 af dem med briller