På gangene summer det af liv. 1g eleverne spørger lystigt hinanden: ”Hvad klynge er du i?” Alle nye elever er nemlig fordelt i klynger med ca. 15 elever i hver, som de har undervisning sammen med i hele grundforløbet.

I grundforløbet undervises der i en lang række obligatoriske fag, som f.eks. dansk, samfundsfag, matematik og et kreativt fag. I grundforløbet har eleverne desuden et naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP).
NV er en introduktion til naturvidenskab og består af undersøgelser og iagttagelser, både i laboratoriet og i naturen, og eleverne lærer at opstille og vurdere enkle hypoteser. NV afsluttes med en rapport og en mundtlig prøve.
Forløbet i AP skal sikre en fælles basis i det sproglige arbejde i gymnasiet. AP består af to dele; en almen del og en latindel, der er med til at skabe et fælles grammatisk og sprogligt grundlag. AP afsluttes med en skriftlig prøve.
Endelig skal alle eleverne gennem en matematikscreening og til en individuel samtale med vores studievejledere om studievalg. Samtalen har fokus på både elevens faglige niveau og eventuelle ønsker til videre uddannelse.

I grundforløbet bliver eleverne også præsenteret for de forskellige studieretninger, som vi udbyder på GG. I løbet af september måned skal alle elever vælge tre forskellige studieretningspræsentationer, som vil give dem et indblik i, hvad de forskellige studieretninger inden for det naturfaglige, det samfundsfaglige, det kunstneriske eller det sproglige område tilbyder.
D. 3. september fra kl. 17-19, afholder vi et møde om valg af studieretning. Mødet er for både forældre og elever. Tilmelding er ikke nødvendig.
Eleverne skal senest d. 6.10. vælge studieretning, og d. 28.10 begynder eleverne i deres studieretningsklasser.

Læs mere om de enkelte studieretninger.


Vidste du at...

20 kg
eller 36 bøger lånes af en typisk 3.g'er
13 kg
elller 20 bøger lånes af en typisk 2.g'er
53.000
bøger er fordelt på 650 titler i bogdepotet