Skal du begynde i 1.g på Gladsaxe gymnasium efter sommerferien?

Den første skoledag er tirsdag den 13. august kl. 9.00.

Her vil du blive budt velkommen af rektor Eva Krarup Steensen og et hold tutorer fra 2.g. Sammen med et par af dine kommende lærere har de forberedt et introprogram og glæder sig til at give dig en god start på Gladsaxe gymnasium.

Den første dag møder du din klynge og klyngementor, som du skal være sammen med, indtil du har valgt studieretning.  Hos os er elever i grundforløbet nemlig inddelt i klynger, som består af 12-16 elever og en lærer som klyngementor.

Dine første fire dage på gymnasiet er introdage, hvor der veksles mellem almindelige fagmoduler med dine lærere og introaktiviteter, som gør, at du lærer gymnasiet og dine nye kammerater at kende.

Efter introdagene følger du det normale skema sammen med din nye klasse, men der er stadig intro-aktiviteter med mellemrum. Blandt andet introcafe, introfest og en social tur ud-af-huset.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Gladsaxe gymnasium!


Vidste du at...

1.060
elever glæder sig til at du starter
9,4
er et meget højt eksamensgennemsnit – vi er stolte af vores filosofielever!
71%
begynder på en videregående uddannelse to år efter eksamen