Vi åbner døren til din fremtid

Se vores præsentationsfilm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at byde vores nye elever velkommen til august.

Alle ansøgere, som har GG som deres 1. prioritet, modtog d. 19. marts besked om, at vi har reserveret en foreløbig plads til dem hos os. Andre ansøgere modtog d. 29. april besked om, at de også havde fået reserveret en plads hos os. Vi håber, de også bliver glade for pladsen på GG og glæder os til at møde dem virtuelt i næste uge.

Du er velkommen til at kontakte skolens sekretariat, hvis du har spørgsmål vedr. optagelse.

Hvilke fag banker dit hjerte for? Du kan vælge en studieretning, der passer til lige netop dig.
Gladsaxe gymnasium er et stort og traditionsrigt gymnasium med et bredt udbud af fag og studieretninger.

De fleste og mest populære studieretninger er forhåndsdefineret af Undervisningsministeriet, som også kan tillade variationer, der ikke findes på alle gymnasier.

Til dig, der ønsker en særlig international profil, har vi en global studieretning med fokus på samfundsfag, andre kulturer og sprog.

Til dig, der bl.a. gerne vil arbejde med årsager til klimaforandringer og mulighederne for at arbejde med dem og påvirke dem, har vi som et af de eneste gymnasier i regionen en studieretning med geovidenskab.

Er du i tvivl om, hvilken studieretning der er den rigtige? Når du begynder på gymnasiet, vil du få en grundig introduktion til de forskellige fag og studieretninger. Prøv også vores Studieretningsvælger, hvor du med få klik kan få overblik over de muligheder, de enkelte studieretninger giver, og hvilke valgfag du har mulighed for at supplere med.

Mulige studieretninger på GG

Studieretningsvælger

Smitteopsporing:

Ved tilfælde af COVID19 taler vi med den pågældende elev og får et overblik over, hvilke nære kontakter eleven har haft. Vi vurderer i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilke tiltag, der skal iværksættes. Vi sender en mail til eleverne om, hvad de skal gøre og følger op telefonisk for at sikre, at de har læst mailen og ved, hvad de skal gøre. Hvis eleven er under 18 år, kontakter vi forældrene.

Vi har oprettet en særlig mail, hvor vi kommunikerer med eleverne. Mailadressen er corona@gladgym.dk

  

 

Læs nyhedsbrevet. Gladsaxe gymnasiums nyhedsbrev indeholder sidste nyt fra livet på gymnasiet og rektors bord. Du kan også tilmelde dig en mailliste  og få det automatisk tilsendt.

Ledelsesberetning

Gladsaxe gymnasium opgør hvert år sine resultater i en årsrapport til Undervisningsministeriet, rapporten indeholder økonomiske nøgletal og gør status på årets faglige resultater for 2020.

I dette uddrag af ledelsesberetningen beskriver rektor Eva K. Steensen årets faglige resultater.

Her kan du læse om Gladsaxe gymnasiums vision og værdier, strategi for 2020 – 2024 og om årets resultater bl.a. om digitale kompetencer, internationalt samarbejde, formativ evaluering og årets nye ombygning af svømmesal til aquatorium.

Ledelsesberetning 2020

Vigtige datoer

14.05.2021
Undervisningsfri
Alle elever har undervisningsfri fredag d. 14. maj.
20.05.2021
Skriftlig eksamen - 3g
Der afholdes skriftlig eksamen i dansk den 20. - 21.…
24.06.2021
Translokation
Der afholdes translokation for studenterne torsdag d. 24. juni og…

Se flere

Instagram


Vidste du at...

9,4
er et meget højt eksamensgennemsnit – vi er stolte af vores filosofielever!
71%
begynder på en videregående uddannelse to år efter eksamen
53.000
bøger er fordelt på 650 titler i bogdepotet