Maria Biil Larsen (MBL)
Lærer
Dansk, Engelsk
Maria Cathrine Schock (MCS)
Lærer
Biologi
Marianne Messerschmidt (MM)
Lærer
Fransk, Musik, Spansk
Marna Thirslund (MH)
Lærer, Læsevejleder
Drama, Tysk
Martin Ludvigsen (Lud)
Lærer
Samfundsfag, Tysk
Martin Lærkes (MaL)
Gymnasievejleder, Lærer
Billedkunst, Religion
Martin Wissing Jensen (MJ)
Lærer
Historie, Samfundsfag
Mette Bjørnvig Kaufmann (MK)
Coach, Lærer
Dansk, Idræt
Mette Præstiin Brandt (MP)
Lærer, Pædagogisk Faglig Koordinator
Engelsk, Idræt
Mia Nørgaard Egelind (Mia)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag
Morten Clausen (Cl)
Lærer
Dansk, Musik
Morten Lundberg (Lun)
Lærer, Tillidsrepræsentant
Historie, Samfundsfag