Mette Præstiin Brandt (MP)
Lærer, Pædagogisk Faglig Koordinator
Engelsk, Idræt
Mia Nørgaard Egelind (Mia)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag
Morten Clausen (Cl)
Lærer
Dansk, Musik
Morten Lundberg (Lun)
Lærer, Tillidsrepræsentant
Historie, Samfundsfag
Morten Overgård Nielsen (MON)
Lærer
Matematik
Nanna Kamp Frellsen (Nan)
Lærer
Matematik
Natacha Bjerre (NB)
Lærer, Pædagogisk Faglig Koordinator
Biologi, Bioteknologi
Niels-Erik Kofod (NK)
IT Vejleder, Lærer
Astronomi, Fysik, Matematik
Per Nilsson (Per)
Lærer
Dansk, Historie, Tysk
Peter Gøtzche (PG)
Lærer
Historie, Samfundsfag
Peter Sjøholm (PSj)
Gymnasievejleder, Lærer
Biologi, Bioteknologi, Musik
Peter Windfeldt (PeW)
Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi