Elisabeth Hofdal (EH)
Lærer
Engelsk, Historie
Eva Treschow Kühl (ET)
Lærer
Matematik
Fadela Karami (Fa)
Lærer
Fransk, Spansk
Gert Hansen (GH)
Lærer
Fysik, Matematik
Gitte Engelund (El)
Lærer
Erhvervsøkonomi, Fysik, Matematik
Hanne Kjær Søholm (Sø)
Kursusleder, Lærer
Fysik, Idræt
Henrik Ahrenst (AH)
Lærer, Webmaster
Geovidenskab (GV), Idræt, Naturgeografi
Inge Støttrup (IS)
Lærer
Kinesiske Områdestudier, Religion, Samfundsfag
Jacob Damgaard (JD)
Lærer
Biologi, Idræt
Jacob Thamdrup Jensen (Jac)
Lærer
Musik, Samfundsfag
Janne Israelsson (Ja)
Kursusleder, Lærer
Dansk, Psykologi
Jens Bjerregaard (JB)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Historie, Oldtidskundskab, Religion