Stine Moll Walmar (SMA) (barselsorlov)
Lærer, Læsevejleder
Engelsk, Idræt
Suna Vinther (SV)
Lærer
Matematik, Musik
Susanne Højte (SH)
Lærer
Biologi, Matematik
Thomas Nyholm (Ny)
Lærer
Fysik, Matematik
Tine Mikkelstrup (TM)
Kursusleder, Lærer
Billedkunst, Dansk, Religion
Tine Rasch (TR) (barselsorlov)
Lærer
Dansk, Engelsk
Tobias Frykman (TF)
Lærer
Biologi, Dansk
Torben Haagensen (TH)
Lærer
Historie, Idræt
Torben Strunge Nielsen (TN)
Lærer
Filosofi, Historie
Trine Wittenburg Kvorning (TK)
Lærer
Dansk, Engelsk