Louise Brandt Kærgaard (LK) (barselsorlov)
Lærer
Dansk, Engelsk
Mads Rangvid (MRv)
Gymnasievejleder, Lærer
Dansk, Filosofi
Magnus Limborg (ML)
Lærer, Science Koordinator
Fysik, Geovidenskab (GV), Naturgeografi
Majbrit Libak Rasmussen (Mbr)
Lærer
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag, Tysk
Maria Biil Larsen (MBL)
Lærer
Dansk, Engelsk
Marianne Messerschmidt (MM)
Lærer
Fransk, Musik, Spansk
Marna Thirslund (MH)
Lærer, Læsevejleder
Drama, Tysk
Martin Ludvigsen (Lud)
Lærer
Samfundsfag, Tysk
Martin Lærkes (MaL)
Gymnasievejleder, Lærer
Billedkunst, Religion
Martin Wissing Jensen (MJ)
Lærer
Historie, Samfundsfag
Merete Schrøder (MeS)
Gymnasiesekretær, Sekretariat
Mette Bjørnvig Kaufmann (MK)
Coach, Lærer
Dansk, Idræt