Elisabeth Hofdal (EH)
Lærer
Engelsk, Historie
Erik Fjord Moesgaard (EFM)
Sekretariat, Økonomichef
Eva Krarup Steensen (EK)
Ledelse, Rektor
Eva Treschow Kühl (ET)
Lærer
Matematik
Fadela Karami (Fa)
Lærer
Fransk, Spansk
Frank Sejer Christensen (FSC)
Bibliotekar
Gert Hansen (GH)
Lærer
Fysik, Matematik
Gitte Engelund (El)
Lærer
Erhvervsøkonomi, Fysik, Matematik
Gry Emilie Hansen (GRY)
Gymnasievejleder, Lærer
Engelsk, Historie
Hanne Kjær Søholm (Sø)
Kursusleder, Lærer
Fysik, Idræt
Hans Jørgen Holbek (HJH)
IT Service
Hans-Jørgen Sonnenborg (HJS)
Teknisk Service, Teknisk Serviceleder