Ditte Solsø Kristensen (DK)
Lærer
Idræt
Dorrit Rine Vejen Hansen (DV)
Gymnasievejleder, Lærer
Musik, Spansk
Elisabeth Hofdal (EH)
Lærer
Engelsk, Historie
Eva Krarup Steensen (EK)
Ledelse, Rektor
Eva Treschow Kühl (ET)
Lærer
Matematik
Fadela Karami (Fa)
Lærer
Fransk, Spansk
Frank Sejer Christensen (FSC)
Bibliotekar
Gert Hansen (GH)
Lærer
Fysik, Matematik
Gitte Engelund (El)
Lærer
Erhvervsøkonomi, Fysik, Matematik
Gry Emilie Hansen (GRY)
Gymnasievejleder, Lærer
Engelsk, Historie
Hanne Kjær Søholm (Sø)
Kursusleder, Lærer
Fysik, Idræt
Hans Jørgen Holbek (HJH)
IT Service