Eva Krarup Steensen (EK)
Ledelse, Rektor
Eva Treschow Kühl (ET)
Lærer
Matematik
Fadela Karami (Fa)
Lærer
Fransk, Spansk
Gert Hansen (GH)
Lærer
Fysik, Matematik
Gitte Engelund (El)
Lærer
Erhvervsøkonomi, Fysik, Matematik
Gry Emilie Hansen (GRY)
Gymnasievejleder, Lærer
Engelsk, Historie
Hanne Kjær Søholm (Sø)
Kursusleder, Lærer
Fysik, Idræt
Hans Jørgen Holbek (HJH)
IT Service
Hans-Jørgen Sonnenborg (HJS)
Teknisk Service, Teknisk Serviceleder
Hasse Leerhøy (Has)
Teknisk Service, Teknisk Service Medarbejder
Henrik Ahrenst (AH)
Lærer, Webmaster
Geovidenskab (GV), Idræt, Naturgeografi
Inge Støttrup (IS)
Lærer
Kinesiske Områdestudier, Religion, Samfundsfag