Nyheder

12.09.2019

VALG AF STUDIERETNING

Nu nærmer tiden sig, hvor eleverne skal vælge, hvilken studieretning de ønsker. På GG tilbyder vi 12 studieretninger. For at eleverne kan tage et kvalificeret valg, skal alle 1g elever melde sig til 3 studieretningspræsentationer ud af 12 mulige. Faglærerne har så forberedt en spændende og ofte kreativ præsentation af det faglige indhold i netop den studieretning de repræsenterer. Det er mange forskellige forhold, der afgør elevernes studievalg: lige fra interesse, til et ønske om at kunne leve op til adgangskravene på drømmestudiet. For at kvalificere elevernes valg, skal de efter hver præsentation reflektere over, hvorvidt studieretningen stemmer overens med deres interesser, styrker og fremtidsdrømme.

En elev i 1g siger om studieretningspræsentationerne:

”Inden studieretningspræsentationerne var jeg helt sikker på, hvad jeg ville. Jeg ville rigtig gerne have samfundsfag A og matematik A. Men efter præsentationerne af de forskellige linjer, er jeg kommet lidt mere i tvivl, om det er den rigtige linje for mig. Jeg synes nemlig også, efter at have fået linjen præsenteret, at samfundsfag A og engelsk A virker helt vildt spændende. Præsentationerne af studieretningerne har gjort, at jeg føler jeg kan tage et mere kvalificeret valg, for nu ved jeg, hvad de forskellige linjer indeholder. Det virkede også godt, at man skulle prøve én helt anden linje, end den man kunne se sig selv vælge, for så blev jeg bekræftet i, at naturfaglige linjer ikke er det, jeg vil. ”

Studieretningspræsentationerne fandt sted i uge 38 og 39. De efterfølges af afklaringssamtaler med samtlige elever. Samtalerne tager afsæt i dels en matematikscreening, som alle elever har fået, en vurdering fra de lærere eleverne har i grundforløbet og dels elevernes egne refleksioner om studieretningspræsentationerne. Samtalerne er kun vejledende, og det er op til eleverne at tage det endelige studieretningsvalg senest søndag d. 6.oktober.

Det er vigtigt at understrege, at ca. 80% af undervisningen er fælles for alle, så det er kun en mindre del, der knytter sig til studieretningen. Vi toner desuden det faglige indhold, så eleverne i f.eks. dansk ind i mellem vil komme til at beskæftiger sig med emner, der har relevans for lige netop den studieretning, de har valgt.