Nyheder

31.10.2019

STUDIERETNINGSVALG

Efter et langt opløb til studieretningsvalget med både studieretningspræsentationer og afklaringssamtaler, har alle elever nu valgt deres studieretning, og stort set alle har fået den studieretning, de ønskede.
Vi er glade for, at vi igen i år kan oprette 13 klasser. Vi er desuden glade for, og lidt stolte over, at vi kan oprette en klasse med geovidenskab som studieretning. Retningen udbydes på flere skoler, men vi er et af de eneste gymnasier i regionen, der rent faktisk opretter en klasse med netop denne studieretning.
En af hensigterne bag den nye gymnasiereform var blandt andet at få flere elever til at vælge sproglige studieretninger. Det er derfor positivt, at 20% i år har valgt en sproglig studieretning, mod 12 % sidste år.
Mandag d. 25.10 var sidste dag i grundforløbet. Mandag d. 28.10 er første skoledag i studieretningsklassen, hvor eleverne skal gå sammen, indtil huen er i hus.

For at få de nye studieretningsklasser rystet sammen, tager alle 13 1g-klasser i november på en 3-dages tur rundt i det danske land. En klasse skal til Bornholm, en anden til Struer, en tredje skal til Sønderborg – ja, byer spredt over hele landet får besøg af en 1g-klasse fra GG.
Mere om det i en kommende nyhed.