Nyheder

19.01.2023

Læsning på skemaet

Når krimien, ungdomsromanen eller biografien om en kendt sportsstjerne pakkes ned i skoletasken om morgenen, så er der en god grund til det. Så er det fordi, der er fordybelseslæsning på skemaet.

I alle 1.g og 2.g klasser læser vi på GG hhv. 16 og 11 gange i løbet af skoleåret 22/23, og vi læser hver gang i 45 min. Fordybelseslæsning er skemalagt, så alle på forhånd ved, hvornår de skal medbringe deres helt egen bog.

Fordybelseslæsning skal styrke elevernes læselyst, skabe gode læsevaner og gøre eleverne interesseret i at læse. Samtidig styrkes elevernes koncentration og vedholdenhed.

 Der er en meget speciel stemning i klassen, når bogen er fundet frem, roen sænker sig og alle elever er dybt koncentrerede om hver deres bog. Det er forbudt at læse lektier – også selv man er i gang med en roman i dansk - og læreren læser også i sin medbragte bog. Al elektronik er desuden pakket væk, så vi er offline i hele 45 min. Kun lyden af sider, der vendes, bryder stilheden.

Initiativet startede i 2016 og har siden spredt sig til en lang række gymnasier og folkeskoler.

På GG har vi haft fordybelseslæsning siden 2019.

Fakta:

-Over halvdelen af de danske 15-årige læser sjældent fag- og skønlitterære bøger i deres fritid og deres læselyst ligger lavt sammenlignet med andre OECD-lande.

-Mange lærere oplever, at eleverne har svært ved at fokusere på, koncentrere sig om og vedholdende læse længere sammenhængende tekster af en vis kompleksitet.

- Samtidig er det også et dannelsesmæssigt og demokratisk problem, hvis de unge reelt ikke mestrer dybdelæsning.

- Danske elever begrunder i høj grad deres manglende læsning i fritiden med, at de ikke har tid. Et oplagt greb til at styrke elevernes læsning har derfor været at iværksætte tiltag, hvor eleverne selv får lov at vælge, hvad de læser, samt sætte tid af til at de får læst. 

- Fordyblseslæsning synes at have en positiv indvirkning på elevernes læselyst og læsevaner.

Læs mere om initiativet her   

Hvis du vil vide mere om, hvordan man kommer i gang med at læse, så læs her