Nyheder

22.03.2023

Interview med rektor om nye fordelingsregler

De regler for fordeling af elever på landets gymnasier, som den tidligere Socialdemokratiske regering vedtog, er nu droppet. Vi har spurgt rektor på Gladsaxe gymnasium, Eva Krarup Steensen hvad det betyder for de kommende gymnasieelever.

Hvilke regler gælder nu for fordeling af eleverne?

Nu er det igen transporttiden mellem hjem og skole, der afgør, hvilket gymnasium du kommer på. Så hvis der er mange, der søger f.eks. GG, vil det være de elever, der har kortest transporttid, der først får en plads. Fordi GG er et populært gymnasium, er optagelse også afhængig af, om man vælger GG som sin første prioritet. Det er nemlig hovedsageligt de elever, der har os som første prioritet, der får en plads.

Hvornår får man svar på hvor man har fået plads?

Fordi fordelingsreglerne for gymnasier er ændret og fristen for optagelse udskudt, betyder det, at man i år først får at vide, hvor man har fået en plads d. 1. juni. Så det er lang tid at vente på svar.

Hvad indebar den lov, som den tidligere regering vedtog?

Jo, de nye regler for fordeling var baseret på en fordeling af eleverne efter forældrenes indkomst, så eleverne fra samme lokalområde ville blive fordelt mellem de gymnasier, der er i nærområdet.

Tanken bag de nye regler var at sikre, at eleverne på de enkelte gymnasier i højere grad skulle afspejle befolkningssammensætningen i de enkelte områder og derfor sikre en mere jævn fordeling efter social, kulturel og etnisk baggrund.

Hvad ville de nye regler for fordeling have betydet for Gladsaxe gymnasium?

For GG ville det ikke have fået stor betydning, fordi vi allerede afspejler sammensætningen i kommunen, både med hensyn til forældrenes indkomst og etniske baggrund.

Men ville de nye regler betyde, at man ikke ville komme på det gymnasium, man ønskede?

Både ja og nej, for man forventede, at ca. 85% stadig ville komme på det gymnasium, de allerhelst ville. Men det er klart, at der i nogle områder ikke ville være plads til alle på de lokale gymnasier, hvis der boede mange med en høj indtægt eller det modsatte i et område. 

Mener du, at det var en rigtig beslutning at rulle loven tilbage?

Jeg synes faktisk, der var mange gode intentioner i loven, og det kunne have været spændende at se, hvordan den ville have virket. Personligt tror jeg ikke, at det ville have haft så stor betydning på elevfordelingen, som nogle mente. Nu er vi stedet havnet i en meget usikker situation omkring fordeling af elever. Og hvis der er usikkerhed om de nye regler, vil vi opfordre til, at I ringer til os på Gladsaxe gymnasium.

Men under alle omstændigheder glæder vi os til at byde vores nye elever velkommen til august.