Nyheder

17.12.2019

GG nu "Grøn Skole"

Billedet viser GG's miljøråd i officielle t-shirts fra Friluftsrådet. Friluftsrådet har netop anerkendt GG som værende en del af projektet ‘Grøn Skole’.

Uddrag fra Friluftsrådets hjemmeside:

"Grøn Skole er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter.

Elevernes uddannelse skal bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der bl.a. kan tage hånd om vores natur og miljø. Når eleverne er med til at foreslå og gennemføre handlinger for en bedre natur og et bedre miljø, bidrager det til engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en forskel.

Eleverne skal opnå faglig viden og indsigt gennem deres skolegang, men de bør også få erfaringer med at handle på aktuelle problemstillinger og omsætte viden og indsigt til konkrete projekter, der er med til at gøre en forskel.

Grøn Skole bringer skolen og lokalområdet i spil som en ramme, hvor eleverne kan opleve at bidrage til konkrete og håndgribelige resultater, der bidrager til en rigere natur og større miljøbevidsthed.

Grøn Skole er en fleksibel ramme som den enkelte uddannelsesinstitution kan udfylde i forhold til lokale indsatser, fokusområder og årshjul. De overordnede kriterier er ens for programmet"

Se kriterier for certificeringen.