Nyheder

06.05.2021

Generation sustainia

Gladsaxe gymnasium er en UNESCO skole. Derfor har en gruppe elever fra 2.s i et længere forløb arbejdet med UNESCO’s 17 verdensmål -mere specifikt verdensmål 10, som omhandler ulighed. Projektet gik ud på at skabe en kunstinstallation med udgangspunkt i den ulighed, eleverne ser og oplever i deres hverdag. Uligheder i forhold til udseende, handicap, race, religion og mange flere blev især sat i fokus. Forberedelsen til kunstinstallationen skete over Google meet med ugentlige møder. Her undersøgte og diskuterede eleverne, hvad verdensmålet betød for dem. Som en del af undersøgelsen af ulighed arbejdede de med herskerteknikker, privilegier, Coronaens påvirkning på ulighed, typer af ulighed og de diskuterede ulighed med en verdensmålsambassadør.
Efter ugers forberedelse kunne eleverne udarbejde deres kreative værk på en minihøjskole på GG, hvor de arbejde benhårdt med at udarbejde en masse små værker, som i sidste ende skulle det danne et stort fællesværk.
Der var tidspunkter, hvor deadline pressede på og gruppen var stresset, men det hårde arbejde bar frugt og installationen blev færdig. Det færdige resultat viser alverdens uligheder og kan ses i Aqua 2. Som afslutning på projektet er eleverne en del af en zoom-konference , hvor alle de 17 deltagerskoler præsenterer deres arbejde.